Městské části Prahy

Praha má složité členění svých částí, které se v průběhu let různě měnilo a vyvíjelo. Od roku 2002 se používá dělení na 22 správních obvodů a 57 městských částí dané zákonem o hlavním městě Praze, č. 131/2000 Sb.. Následující odkazy Vás dovedou na stránky prvních jednotlivých obvodů Prahy s podrobnou mapou a více informacemi:

Mapy městských částí a obvodů Prahy

Následující mapy názorně zobrazují územní členění Prahy na 22 městských částí a menší katastrální celky. Klikněte na mapu pro zvětšení nebo stažení.