Mosty Praha

Praha je rozpůlena řekou Vltavou, kterou je možné překonat řadou mostů. Pokud půjdeme od jihu od Radotínského mostu až na sever k Trojskému mostu, napočítáme celkem 14 mostů. Nejznámější a turisticky nejpřitažlivější je Karlův most. Jiný, pro dopravu v Praze velmi důležitý most, je Nuselský most.


Mosty v Praze