Nádraží Praha Holešovice

Nádraží Praha Holešovice je severní nádraží směrem na Kralupy a Ústí nad Labem.

Mapa Nádraží Praha Holešovice

Mapa na této stránce je vycentrována na Nádraží Praha Holešovice. Mapa je interaktivní a je možné ji přibližovat a posouvat pomocí myši nebo ovládání v krajní části okna. Tlačítky můžete také přepínat typ zobrazení a vidět tak Nádraží Praha Holešovice na mapě z jiné perspektivy.