Nemocnice Praha

Praha má kvalitní zdravotnické zázemí díky řadě nemocnic, které jsou schopny pojmout tisíce pacientů a mají pracoviště na špičkové úrovni. Kromě několika velkých zařízení zobrazených na následující mapě typu Motol či IKEM je tu i řada menších nemocnic a specializovaných pracovišť, která zde neuvádíme. Pražské nemocnice jsou rozděleny do několika spádových oblastí obsluhujících jednotlivé části metropole a jsou také zodopovědné za pohotovostní službu.


Nemocnice v Praze