Pohyb po Praze

Od 1.3.2021 platí na celém území České republiky přísná omezení pro pohyb osob z důvodu pandemie koronaviru Covid-19. Není možné bez důvodu pustit územé vlastní obce a okresu. Praha je brána jako jedna obec a jeden okres, je tedy možné se volně pohybovat mezi městskými částmi, ale nesmíte překročit její hranici bez udání patřičného důvodu, který určila vláda ČR. Těmito důvody je například potvrzená cesta do práce nebo k lékaři.

Odpovědi na časté otázky najdete zde:

  • Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení? NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.
  • Pokud půjdu na nákup, k lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení? NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.
  • Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem - vycházka, venčení psů apod.? ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci je do 500 metrů od bydliště.
  • Mohu si jít zaběhat? ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
  • Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi? ANO. Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu.
  • Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu? NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.

Více informací o koronaviru v Praze je na stránce Koronavirus Praha. Pro opuštění Prahy budete potřebovat Formulář pro opuštění okresu nebo Čestné prohlášení Covid


TOPlist